Σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε και πάλι εδώ. Ελπίζουμε να γεμίσετε και εσείς μπαταρίες, όπου και όπως μπορεί ο καθένας. Να χαρείτε τις στιγμές γιατί είναι πολύτιμες και σημαντικές. Έστω αυτές τις λίγες που έχει ο καθένας μας. Και κυρίως δεν ξανάρχονται.

Το νου σας… πάλι εδώ το Σεπτέμβρη

Σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε και πάλι εδώ. Ελπίζουμε να γεμίσετε και εσείς μπαταρίες, όπου και όπως μπορεί ο καθένας. Να χαρείτε τις στιγμές γιατί είναι πολύτιμες και σημαντικές. Έστω αυτές τις λίγες που έχει ο καθένας μας. Και κυρίως δεν ξανάρχονται.

Συνεχίστε την Ανάγνωση →